Klauzule

Zmodyfikowano: Grudzień 18, 2020

 

1st  Klauzula: LiveJasmin.com - Zawartość

Warunki tej umowy (dalej jako 'Umowa') określają stosunki pomiędzy tobą (jako Gościem i/lub Członkiem) a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., spółką prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością regulowaną prawem Luksemburga, zarejestrowaną pod adresem: Aleja Johna F. Kennedy'ego 44, L-1855, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zapisaną w Rejestrze Handlu i Przedsiębiorstw Luksemburga pod numerem 171.358 (zwaną dalej "Operatorem Witryny"), pod względem korzystania z usług na stronie LiveJasmin.com. W niniejszej umowie 'LiveJasmin.com' odnosi się do Operatora Witryny albo do strony internetowej LiveJasmin.com, obsługiwanej przez Operatora Witryny.

Definicje

Członek/Klient/Subskrybent - Gość, który zapisał się do usług na stronie.

Gość - Odwiedzający, który wchodzi na i/lub odwiedza stronę LiveJasmin.com bez rejestracji na stronie.

Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP)/ Wykonawca/Model - Osoba fizyczna w wieku powyżej 18 (lub 21) lat, zależnie od wymiaru sprawiedliwości, która daje pokazy, czatuje lub komunikuje się z Członkami i Odwiedzającymi stronę.

Balans Kredytów - Na LiveJasmin.com Członkowie mają możliwość zakupu Kredytów by płacić za usługi premium, poprzez zakup pakietów. Płatności są bezpiecznie przetwarzane przez nasze procesory płatności, a zakupione kredyty pojawiają się na koncie Członka jako balans.

Darmowy Czat - Nieograniczona możliwość by współdziałać z Dorosłymi Dostawcami Usług w formie pisanych na ekranie wiadomości tekstowych.

Czat Prywatny - Na Czacie Prywatnym Członkowie mają możliwość do pisania lub nawet mówienia (komunikacja głosowa) z ASP twarzą w twarz w odróżnieniu od pozostałych członków.

Poprzez wejście i/lub rejestrację na stronie potwierdzasz, że rozumiesz oraz akceptujesz co następuje:

 • 1.1.LiveJasmin.com jest interaktywną stroną internetową dla dorosłych (zawierającą nagie i nie nagie treści erotyczne i seksualne). Z tego powodu dostęp do strony jest zakazany dla osób nieletnich. Dostęp do LiveJasmin.com nie jest również zalecany dla osób, które mogą być wrażliwe na treści erotyczne, a każdy ewentualny dostęp do LiveJasmin.com przez takie osoby odbywa się na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • 1.2.Pokazy dla dorosłych przedstawiane na stronie są tworzone przez kobiety i mężczyzn powyżej 18 roku życia, przebywających na terenie całego świata, którzy są określeni jako Dostawcy Usług dla Dorosłych (ASP).
 • 1.3.Dostawcy Usług dla Dorosłych (ASP) rozmawiają i prowadzą pokazy na żywo przed kamerami, dla subskrybentów z całego świata, którzy wybierają ich na podstawie ich pokazów, obrazów, filmów offline (migawek) i płatnych filmów.
 • 1.4.LiveJasmin.com skupia Dostawców Usług dla Dorosłych w kilku różnych kategoriach, które mogą się okresowo zmieniać. Należy jednak pamiętać o poniższych:
 • 1.4.1.W kategorii Gorącego Flirtu nagość lub prowokacyjnie seksualne zachowania są zabronione na darmowym czacie. Na prywatnym czacie Modelki(-le) same(-i) decydują, co chcą robić i pokazać.
 • 1.4.2.W kategorii "Bratnia dusza" (i wszystkich jej podkategoriach, np. Taniec, Cosplay itp.) Modelki(-le) nie mogą dostarczać żadnych jednoznacznie seksualnych treści, niezależnie od ich formy - ani pisemnej, ani obrazów czy nadawania na żywo. Tematyka czatu jest określona nazwą kategorii.
 • 1.4.3. We wszystkich innych kategoriach możesz prosić o erotyczny nagi pokaz podczas prywatnego czatu, uwzględniając zgody udzielone przez konkretną(-ego) Modelkę(-la) w jej/jego ustawieniach.

  Zgodnie z generalną zasadą modele nie mają prawa przekazywać nagości ani żadnej innej erotycznej treści w strefie Darmowego Czatu.
 • 1.5.LiveJasmin.com używa dwóch najpopularniejszych przemysłowych standardów technologicznych na swoich stronach w celu dostarczenia perfekcyjnie dostosowanej zawartości oraz najlepszego dostępnego komfortu użytkowania. Na LiveJasmin.com subskrybent jest Królem!
 

2nd Klauzula: LiveJasmin.com - Usługi i gwarancje

 • 2.1.LiveJasmin.com jest podzielona na specifyczne strefy, w których dostarcza darmowe i płatne usługi Pokazów dla Dorosłych. LiveJasmin.com stara się dostarczać ciagle nowych usług by sprostać wymaganiom subskrybentów.
 • 2.2.Przed wybraniem usługi prosimy uważnie skonsultować zawartość, listę cen i rodzaje płatności (karty kredytowe, debetowe, czeki online itd) ustalone dla danej usługi w twoim kraju. Informacje te są dostępne na stronie.
 • 2.3.Publikacja innej treści na stronie nie oznacza, że LiveJasmin.com wspiera autora lub bierze odpowiedzialność za taką treść.
 • 2.4.LiveJasmin.com nie udziela żadnych gwarancji ani przedstawicielstwa, w zakresie zezwalającym na to przez prawo, w zakresie informacji, usług lub produktów dostarczanych poprzez lub w związku z usługą. Subskrybenci oraz Goście korzystają z usługi na swoją własną odpowiedzialność.
 • 2.5.LiveJasmin.com stara się przez cały czas dostarczać każdemu z subskrybentów najlepszą zawartość i usługi. Jakkolwiek nie daje to gwarancji dopasowania w żadnym celu ani braku rezultatów w używaniu zawartości w rozumieniu ich poprawności, dokładności, czasowości czy odpowiedzialności.
 • 2.6.Ani LiveJasmin.com, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję, lub dostarczanie usługi nie jest odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu do, użytkowania lub interpretacji usług, produktów lub informacji dostarczanych przez lub poprzez LiveJasmin.com, bez uszczerbku na warunkach ustalonych poniżej w obecnej Umowie.
 • 2.7.Na wyraźną prośbę klienta (poprzez email lub tryb czatu), Zespół Obsługi Klienta LiveJasmin.com zainicjuje zdalnie sterowaną sesję, mającą na celu uzyskanie dostępu do komputera klienta, w celu naprawienia problemów technicznych albo uzyskania informacji systemowych, by znaleźć źródło problemu.

  Przez wyrażenie zgody na 'zdalnie sterowaną sesję', konsument zgadza się i zobowiązuje do odstąpienia od jakichkolwiek działań prawnych, które mógłby wnieść przeciwko LiveJasmin.com, a także jej pracownikom, w związku ze zdalnie sterowaną sesją.
 • 2.8.Jeśli Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP) jest oznaczony jako "Ekskluzywny Model dostępny na LiveJasmin”, oznacza to, że ASP ma umowę na wyłączność podpisaną pośrednio lub bezpośrednio z Zarządcą Strony. Ten Dostawca może być dostępny wyłącznie na LiveJasmin.com i innych stronach, którymi zarządza Zarządca Strony.
 

3rd Klauzula: LiveJasmin.com - Pryncypia

 • 3.1.LiveJasmin.com nie ma na celu wspierania niemoralnego działania, dlatego przyjęto tak radykalne zasady.
 • 3.2.Jako Członek Platynowy Sponsor Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) oraz członek Restricted to Adults Association (RTA), jak i członek ternet Content Rating Association (ICRA), LiveJasmin.com jest zobowiązane do ochrony nieletnich.
 • 3.3.Usługi LiveJasmin.com są dostępne wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia (21 w niektórych regionach). Dlatego żadne treści erotyczne nie są dostępne dla osób nieletnich.
 • 3.4.Osoby poniżej 18 roku życia (21 w niektórych regionach) nie są również dopuszczone go bycia Dostarczycielami Usług dla Dorosłych (ASP). Konsekwentnie wszyscy Dostarczyciele Usług dla Dorosłych (ASP) byli w wieku 18 lat lub wyższym (21 w niektórych regionach) w momencie fotografowania, a ich dokumenty potwierdzające wiek są w posiadaniu kustosza danych. Pod żadnych pozorem LiveJasmin.com nie przedstawia Dostarczycieli Usług dla Dorosłych jako dzieci.
 • 3.5.Wszyscy Dostarczyciele Usług dla Dorosłych (ASP) muszą spełnić trzy podstawowe wymagania:
 • 3.5.1.podpisanie umowy, osobiste potwierdzenie danych osobowych i dostarczenie potwierdzenia wieku;
 • 3.5.2.przedstawienie zeskanowanej kopii dowodu osobistego;
 • 3.5.3.dostarczenie zdjęcia Dostarczyciela Usług dla Dorosłych, trzymającego swój dowód osobisty przy twarzy.
 • 3.6.Konta Dorosłych Dostawców Usług (ASP) zostają natychmiast i nieodwołalnie zawieszone jeżeli złamią oni/one zasady LiveJasmin.com
 • 3.7.Na LiveJasmin.com obowiązuje polityka zero tolerancji dla pornografii dziecięcej (pisanej lub obrazowej). W przypadku najmniejszego podejrzenia, podejrzane konto jest natychmiast i stale blokowane i powiadamiane są odpowiednie służby.
 • 3.8.LiveJasmin.com rezerwuje prawo do natychmiastowego i stałego zawieszenia w przypadku kiedy nazwa występującej osoby jest obraźliwa, odnosi się do dzieci lub w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.
 

4th Klauzula: LiveJasmin.com - Subskrybenci

 • 4.1.By zostać subskrybentem LiveJasmin.com jest konieczne ukończenie 18 roku życia, lub 21 w niektórych regionach, w rozumieniu i powiązaniu z lokalnymi regulacjami obowiązującymi subskrybenta.
 • 4.2.Przez rejestrację na LiveJasmin.com i akceptację tej Umowy, Subskrybent niniejszym wyraża zgodę na pobieranie usług z tej strony podczas okresu karencji, a także przyjmuje do wiadomości, że traci wszelkie prawo do jakiegokolwiek prawa wypowiedzenia/anulowania w odniesieniu do korzystania z tych usług. Powyższa zgoda została uzyskana w zgodzie z Dyrektywą o Prawach Konsumenta (2011/83/EC) z 25 października 2011, zastąpioną w Luksemburgu Prawem z 2 kwietnia 2014.
 • 4.3.Rejestrując się na LiveJasmin.com i akceptując tę Umowę, subskrybent zgadza się na bezzwłoczne poniesienie wszystkich kosztów obrony i nie działanie na szkodę LiveJasmin.com jej pracowników, dyrektorów, osób powiązanych z nią, prawników, współposiadaczy praw, kierowników, członków, agentów i innych osób zatrudnionych, poprzez nie powodowanie żadnych strat, odpowiedzialności ani kosztów (włączając w to rozsądne opłaty prawne) podniesione przez strony trzecie, a powstałe w skutek lub w powiązaniu z ich zachowaniami, oświadczeniami lub akcjami, jak również jako efekt złamania któregokolwiek z praw lub zasad / obietnic zawartych tutaj, jak i w skutek bezprawnych działań w zakresie tej umowy.
 • 4.4.Jeśli Subskrybent zachowa się w niedozwolony sposób lub naruszy zasady obowiązującej umowy, LiveJasmin.com ma prawo do skasowania jego konta oraz powiązanych z nim treści bez powiadamiania o tym. LiveJasmin.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty w wyniku takiego rozwiązania ani nie przyznaje odszkodowania ani zwrotu pieniędzy. LiveJasmin.com ma prawo zawiesić konto (-a) Członka (-ów) i samych Członków i / lub niezależnie skasować konto (-a) Członka (-ów) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli LiveJasmin.com uważa, że Członek nie spełnia lub nie spełnił wymagań określonych w niniejszych Warunkach. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z powodu jej naruszenia, niedozwolonego zachowania lub podejrzenia, że Członek nie spełnił wymagań określonych w niniejszych Warunkach, LiveJasmin.com będzie uprawnione do samodzielnej blokady powiązanych kart kredytowych i/lub środków płatniczych (bezterminowo) powiązanych z kontem Członka - tj. blokada nastąpi, gdy okoliczności uzasadniają takie rozwiązanie.
 • 4.5.Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wejścia Gościa na stronę LiveJasmin.com i/lub rejestracji Subskrybenta na LiveJasmin.com i akceptacji tej umowy, i pozostaje w mocy do czasu należytego rozwiązania przez którąkolwiek ze stron w pełnej zgodności z warunkami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie.
 

5th Klauzula: LiveJasmin.com - Opłaty, Zwroty Kredytów, Zwroty i Bezprawne Zachowania

 • 5.1.Subskrybenci mogą zamawiać pakiety kredytów do wydania w dostępnych strefach Pokazów dla Dorosłych; jakkolwiek wybór usługi musi być przeprowadzony przez Subskrybenta w korenspondencji z zawartością, ceną i oznaczeniami płatności dostępnymi na stronie.
 • 5.2.Rozmowy tekstowe z ubranym Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP) są darmowe, ale jeżeli subskrybent chce uzyskać dostęp do pełnego zakresu usług (włączając w to rozebranych Dostawców Usług dla Dorosłych – ASP i pokazy prywatne) musi on/a kliknąć na przycisk “Pokaz Prywatny z tym Wykonawcą” i od tego momentu pozostać w pokoju rozmów wideo z Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP) wchodząc w tryb prywatny, gdzie zakupione kredyty są używane w naliczeniu sekundowym.
 • 5.3.Subskrybenci mogą używać opcji Szybki Zakup podczas pokazów prywatnych z Dostarczycielami Usług dla Dorosłych (ASP). Użycie tej funkcji pozwala Subskrybentowi natychmiast i manualnie zwiększyć swój bilans kredytów za pomocą wybranego pakietu bez przerywania pokazu.
 • 5.4.Subskrybenci mogą także używać opcji SmartBuy, by cieszyć się pokazami prywatnymi bez przeszkód. Funkcja pozwala na automatyczne uzupełnienie stanu konta Subskrybenta za każdym razem, gdy spada on poniżej 7 kredytów. Domyślnie opcja SmartBuy dokonuje zakupu 27.99 pakietu, jednakże użytkownik ma możliwość zmiany domyślnej kwoty SmartBuy.
 • 5.5.Subskrybenci są informowani o danym auto-zakupie za każdym razem, gdy on wystąpi, poprzez automatyczne powiadomienie email i mogą dezaktywować funkcję w Ustawieniach swojego Konta.
 • 5.6.Jeżeli transakcja została odrzucona przez bank, funkcja SmartBuy zostanie automatycznie dezaktywowana. Po dokonaniu udanego zakupu przez członka, funkcja SmartBuy zostanie znowu aktywowana.
 • 5.7.Użycie wybranej opcji spowoduje obciążenie metodą płatności wybraną przez Subskrybenta.
 • 5.8.Rachunek za aktualne konto (aktualna cena płatna za pakiet kredytów) zależy od fizycznej lokalizacji, w której zostało utworzone konto. Proszę przyjąć do wiadomości, że LiveJasmin.com rezerwuje sobie prawo do zaokrąglenia cen i jest również zobowiązana do włączania zaokrągleń.
 • 5.9.W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości firma Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. będzie w stanie pomóc ci w problemach związanych z twoimi transakcjami dokonywanymi za pomocą różnych procesorów płatności, również poprzez kontakt z dostawcami w związku z pytaniami. Dlatego w sprawach związanych z rachunkami i pomocą przy nich należy korzystać z następującego adresu: : 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg lub za pomocą maila wysłanego na adres help@dditservices.com. LiveJasmin.com nie przechowuje ani nie ma dostępu do danych transacji.
 • 5.10.Informacje o kosztach banku każdy abonent powinien skonsultować z jego/jej bankiem.
 • 5.11.LiveJasmin.com nie bierze odpowiedzialności za żadne problemy powstałe poza LiveJasmin.com.
 • 5.12.Wszystkie skargi muszą być złożone w ciągu 24 godzin od pojawienia się problemu do Obsługi Klienta LiveJasmin.com. W celu dostarczenia pełnej obsługi i zachowania prawidłowości procedur, prawo do złożenia skargi po terminie 24 godzin zachowują jedynie sprawy najważniejsze.
 • 5.13.LiveJasmin.com - Obsługa Klienta może kiedy to konieczne, ostrożnie sprawdzić raporty i inne dane w swoim posiadaniu, zgodnie z dobrem rozstrzyganej sprawy.
 • 5.14.Zgodnie z otwartym zrzeczeniem się prawa wypowiedzenia/anulowania Subskrybenta zgodnym z klauzulą 4.2 obecnej Umowy, nie będą akceptowane żadne prośby o refundację lub anulowanie w przypadku, gdy Subskrybent rozpoczął użytkowanie zakupionego pakietu kredytów. Niektóre ze zwrotów są jednak możliwe na podstawie warunków określonych w poniższych klauzulach.
 • 5.15.LiveJasmin.com zwróci kredyty / da rekompensatę w kwocie proporcjonalnej do zapłaconej ceny i zgłoszonego problemu, jeśli Członek stracił kredyty z powodu błędu LiveJasmin.com lub jeśli Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP) w kategorii "Tylko Nagość" wyraźnie i definitywnie odmawia dostarczenia erotycznych treści. LiveJasmin.com oceni sytuację i zadecyduje, czy żądanie klienta jest uzasadnione, oraz czy należy mu się jakakolwiek rekompensata/zwrot kredytów. Modelki(-le) w kategorii Gorący Flirt mogą same(-i) wybierać stopień erotycznych treści w pokazach prywatnych. Jednakże nie mają prawa składać fałszywych obietnic, których później nie chcą spełnić. Modelki tej kategorii nie mają obowiązku przedstawiać erotycznych treści, ale podczas pokazu prywatnego mają do tego prawo.

  Podlegając niniejszym warunkom i zasadom, Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że gdy jest określony mianem Pierwszego Członka (jak zostało to zdefiniowane poniżej), powinien jak najwcześniej jasno wypowiedzieć i/lub powtórzyć jakąkolwiek konkretną prośbę w kierunku Dostawcy Usług dla Dorosłych ("ASP") na czacie pokazu, jeśli nie spełnia on jego/jej oczekiwań. Jednocześnie Pierwszy Członek powinien dać odpowiednią ilość czasu Dostawcy Usług dla Dorosłych na wykonanie tej prośby. Roszczenia Subskrybenta o zwrot pieniędzy uzasadnione niespełnionymi poleceń nie zostaną uznane, jeśli Subskrybent (jako Pierwszy Członek zdefiniowany poniżej) nie zastosuje się do powyższego zalecenia.

  Subskrybenci powinni także przyjąć do wiadomości, że gdy dołączają oni do już trwającego Pokazu Prywatnego, rozpoczętego przez innego subskrybenta (określonego mianem "Pierwszego Członka"), stają się oni "Kolejnymi Członkami" i zostają uznani za biernych uczestników w takim wymiarze, że dostawcy usług/Modelki mają obowiązek spełniać wyłącznie prośby Pierwszego Członka. W takich przypadkach, Kolejnemu Członkowi nie należy się żadna rekompensata ani zwrot płatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi usterka LiveJasmin.com, mogąca zostać odpowiednio pokazana przez Kolejnych Członków.

  Poza prywatnym czatem, Subskrybenci mogą także kontaktować się z Dostawcami Usług dla Dorosłych ("ASP") za pośrednictwem wiadomości offline czatu, lub gdy ASP jest dostępny poprzez rozmowę wideo/głosową. Prosimy pamiętać, że Subskrybenci nie mogą prosić ASP o konkretne rzeczy podczas połączenia głosowego lub wideo.
 • 5.16.Due to the payment system applied by Duodecad ITS and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including credit rewards), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • 5.17.Kwoty wydane na powiązane usługi takie jak bilety na pokazy VIP, funkcja Kup moje treści i/lub Niespodziankę, Podejrzyj po kryjomu i/lub Migawka, Wiadomości i/lub wiadomości offline/prywatne, Połączenia wideo/głosowe, Subskrypcja MyStory, nie podlegają zwrotowi ani odszkodowaniu. Migawki wykonawców pozostają widoczne, o ile ich konto jest aktywne i nie jest zamknięte na stronie internetowej. Pamiętaj, że wszystkie "Zerknij za darmo" wygasną za 168 godzin od czasu otrzymania od Zarządcy Strony ostatnich darmowych zerknięć.
 • 5.18.Niezależnie od powyższego, LiveJasmin.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkalujące, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiegokolwiek Gościa/Subskrybenta, lub za nie wykonanie pokazu, błąd, pominięcie, przerwę, usunięcie, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie, albo uzyskanie nieautoryzowanego dostępu, zmianę lub wykorzystanie dokumentacji, zarówno na mocy umowy lub teorii deliktowej jak i jakiejkolwiek innej przyczyny działania, dla każdej kwoty powyżej kwoty zapłaconej przez Abonenta stronie LiveJasmin.com.
 • 5.19.W żadnym wypadku, włączając w to bez limitacji, zaniedbanie, LiveJasmin.com ani nikt powiązany nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, konsekwentne lub wynikowe szkody będące rezultatem użycia lub zaprzestania użycia usługi, z wyłączeniem zasad opisanych w poprzednich klauzulach.
 • 5.20.Strona internetowa i wszystkie jej funkcje muszą być wykorzystywane zgodnie z ich celem i przeznaczeniem. Jakiekolwiek nieuczciwe zachowania, działania, ruchy - w tym próby powyższych, a zwłaszcza próby obchodzenia obowiązujących zasad (pisemnych lub dorozumianych), mogą prowadzić do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia konta Członka. Zarządca Strony jest uprawniony do podjęcia odpowiednich działań na podstawie poszlak lub faktów, zauważonych podczas monitorowania serwisu lub w inny zgodny z prawem sposób. Nieuczciwe lub nielegalne zachowania związane z transakcjami online są traktowane priorytetowo. Takie przypadki mogą być przekazane specjalistycznym firmom w ramach zasad dopuszczonych przez RODO.
 • 5.21.LiveJasmin.com ma prawo użycia wszystkich dostępnych informacji będących w jej posiadaniu w każdej formie postępowania prawnego. Włączając w to, z prawem rozszerzenia, historii przeglądarki, adresów IP i mailowych i wszystkich innych sprawdzalnych aktywności. Podczas takiego dochodzenia LiveJasmin.com ma prawo zaangażować inne, profesjonalne organy dochodzeniowe i współdzielić z nimi takie informacje w celu wypełnienia wymagań prawnych, w dochodzeniu swoich praw jak i praw Klientów. Subskrybent odpowiada za koszty dochodzenia lub inne koszty powiązane z każdą fałszywą operacją.
 • 5.22.LiveJasmin.com gwarantuje pełną współpracę z organami prawnymi do spraw nieuczciwych transakcji i innych spraw podlegających jurysdykcji prawnej i reaguje na wezwania i nakazy sądowe. Z tego powodu abonenci mogą korzystać tylko ze swoich własnych metod płatności na naszych stronach internetowych.
 • 5.23.Proszę przyjąć do wiadomości, że LiveJasmin.com rezerwuje prawo do zaokrąglenia płatności wypłacanych jako zwrot / rekompensata, i dlatego LiveJasmin.com jest zobowiązana do dokonywania zaokrągleń.
 • 5.24.Pamiętaj, że jeśli bycie nowym użytkownikiem jest warunkiem otrzymania jakichkolwiek nagród, rejestracja nowego konta na LiveJasmin.com nie jest liczona jako nowy użytkownik. Bonusy lub bezpłatne kredyty są dostępne tylko jednorazowo na nowe zakupy pierwszych użytkowników tylko na jednej ze stron obsługiwanych przez DuoDecad IT Services Luxembourg S.a r.l. Kredyty i inne nagrody nie są dostępne w przypadku zakupów przez CCBill i telefon. Nagroda jest częścią zakupionego pakietu kredytów, dlatego zwroty NIE są możliwe po wydaniu lub użyciu ich na naszej stronie internetowej.
 • 5.25. Należy pamiętać, że jednorazowa oferta promocyjna obejmująca dowolny pakiet kredytów jest ważna tylko raz dla obecnego lub nowego użytkownika (w zależności od przypadku), niezależnie ile zarejestrowanych kont (istniejących i / lub nowo utworzonych) tenże użytkownik może mieć, a także niezależnie od jakichkolwiek prób omijania tej zasady. W takim wypadku zakup zostanie przetworzony bez zniżki, a liczba kredytów będzie ograniczona do liczby bez promocji. Należy również pamiętać, że ani promocyjne kredyty, ani kredyty z kont, na których są promocyjne kredyty, nie mogą zostać przeniesione na żadne inne konto użytkownika lub Członka. Niezależnie od przeciwnych postanowień niniejszego dokumentu należy podkreślić, że promocja (-e) i powiązane z nią promocyjne kredyty nie mogą być stosowane / nie są dostępne dla użytkowników korzystających z którejkolwiek z następujących metod płatności: Zapłać przez telefon, Zapłać kartą upominkową, Bitcoin/Litecoin, Altcoins lub Paysafecard lub dla użytkowników płacących przez CCBill. Uwaga: w trakcie promocji pakiety większe niż 157.99 kredytów będą dawały te same korzyści i / lub tyle samo dodatkowych kredytów (w zależności od przypadku) ile pakiet 157.99 kredytów.
 • 5.26.Nowi subskrybenci mogą zweryfikować swoją kartę kredytową za pomocą niewielkiej transakcji, w zamian za którą otrzymają 9.99 promocyjnych kredytów. Kwota transakcji zostanie natychmiast zwrócona posiadaczowi karty kredytowej. Powyższe kredyty nie są dostępne dla użytkowników, którzy są już członkami LiveJasmin.com lub jakiejkolwiek innej strony internetowej obsługiwanej przez Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.
 • 5.27.Wszystkie waluty i szczegóły transakcji są włączone w pokazanej cenie pakietu kredytów. LiveJasmin.com rezerwuje sobie prawo do modyfikacji cen związanej z fluktuacją różnicy kursu walut.
 • 5.28.Pamiętaj, że niewłaściwe użycie karty płatniczej i / lub negatywna weryfikacja adresu e-mail może prowadzić do rozwiązania niniejszej umowy z użytkownikiem przez Zarządcę Strony. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kredyty są przeliczane na punkty w cotygodniowym konkursie Awards dla Modelek(-li), tylko jeśli były zakupione przez jedno konto Członka.
 • 5.29.Zgodnie z zasadami programu Club Elite, jak zdefiniowano na odrębnej stronie konta Abonenta, Abonenci otrzymują punkty Club Elite tylko po wykorzystaniu kredytów. Wydane kredyty podlegające zwrotom lub rekompensacie nie zwiększają punktów lojalnościowych Club Elite. Dla każdej rangi ustalony jest codzienny spadek punktacji Club Elite. Ma on miejsce każdego dnia, niezależnie od twojej aktywności na stronie. Prosimy pamiętać, że punktów poziomu nie można przenosić ani udostępniać pomiędzy kontami Abonentów, nawet jeśli są to konta należące do jednej osoby. Wraz z zamknięciem konta Abonenta, wszystkie punkty lojalnościowe Club Elite zostaną utracone i nie będzie można ich odzyskać. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w programie Club Elite, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Klienta. Akceptując tę Umowę, Abonenci oświadczają, że przeczytali i zrozumieli zasady oraz warunki programu Club Elite.
 • 5.30.Każdy Członek uczestniczy w programie Club Elite rejestrując się na LiveJasmin.com. W ramach programu Club Elite, Członkowie otrzymują punkty na podstawie kredytów wydanych przez nich w danym miesiącu. Im więcej punktów zgromadzą, tym lepszą rangę Club Elite osiągną, więc zwykły Członek może stać się Casanovą (Ranga VI. - sprawdź tutaj). Do każdej rangi przypisany jest mnożnik, który pomaga Członkom zgromadzić więcej punktów Club Elite.
 • 5.31.Członek osiąga wyższą rangę pod warunkiem zgromadzenia potrzebnej ilości punktów w danym miesiącu kalendarzowym. Wyłącznie liczba punktów przekraczająca limit dla osiągnięcia danej rangi zostanie przeniesiona do następnego miesiąca kalendarzowego. Wszystkie inne punkty poziomu zostaną wyzerowane i utracone pierwszego dnia nowego miesiąca. Prosimy pamiętać, że punktacja obniża się każdego dnia niezależnie od twojej codziennej aktywności, a stopień spadku jest odmienny dla każdej rangi.
 • 5.32.Członkowie mogą w każdym momencie zmienić Ustawienia dotyczące udostępniania swoich rang Club Elite innym Członkom lub Wykonawcom. Każdy Członek może zrezygnować z uczestnictwa w Club Elite wysyłając odpowiednią prośbę do Zespołu Obsługi Klienta.
 • 5.33.Po zapłaceniu za wideo lub album na stronie Wykonawcy, dana treść będzie dla ciebie widoczna przez 90 dni. Prosimy pamiętać, że nawet w ciągu tych 90 dni Wykonawca ma prawo zmienić tę zawartość w każdym momencie. Jeżeli konto Wykonawcy zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, jego/jej zawartość nie będzie już dostępna na LiveJasmin.com.
 • 5.34.Członek, który wyda łącznie najwięcej kredytów na Niespodzianki dla Wykonawcy na darmowym czacie, licząc od ostatniego resetu, otrzyma tytuł „Króla czatu” na 24 godziny, pod warunkiem, że inny Członek nie da więcej Niespodzianek-kredytów na tym samym czacie w tym samym okresie. Tytuł „Króla czatu” nie wiąże się z innymi korzyściami i dotyczy tylko bezpłatnego czatu.
 • 5.35.Operator witryny może wprowadzać programy zaproszeń, a w programie, który jest w toku, obowiązują poniżej opisane zasady:

  Jeśli kiedykolwiek kupiłeś pakiet kredytów o wartości co najmniej 17,99 kredytów, możesz wziąć udział w naszym programie zaproszeń, korzystając tego samego konta użytkownika i polecić LiveJasmin.com swoim znajomym na poniżej opisanych warunkach. Należy pamiętać, że zapraszając na naszą stronę internetową znajomych, przesyłasz im link przekierowujący na naszą stronę, który pozwoli na identyfikację twoich znajomych tylko wtedy, gdy się zarejestrują jako Członkowie. Takie informacje mogą być udostępniane wyłącznie na zasadach opisanych na stronie głównej programu zaproszeń w twoim menu konta. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że osoby, których dane osobowe podałeś, są tego świadome, że zrobiłeś to z własnej woli i w celu otrzymania nagrody oraz zrozumiały one oraz zaakceptowały sposób, w jaki wykorzystujemy ich dane. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

  Masz prawo do określonej ilości kredytów nagrody (w żadnym wypadku niepodlegających zwrotowi ani wymianie na pieniądze), jeśli nowy Członek, np. osoba, która nigdy nie zarejestrowała się na żadnej ze stron internetowych obsługiwanych przez Duodecad IT Services Luxembourg S.à rl, przybywa do LiveJasmin.com z twojego linku z zaproszeniem, rejestruje się jako Członek i dokonuje pierwszego udanego zakupu na LiveJasmin.com. Jednocześnie otrzyma on określoną ilość kredytów nagrody.

  Należy pamiętać, że każda próba nadużycia systemu zaproszeń spowoduje zawieszenie lub zamknięcie konta. Jakikolwiek spam jest zabroniony, dlatego prosimy zaprosić tylko swoich znajomych specjalnym linkiem do LiveJasmin.com i uważnie przeczytać Klauzulę 11 o spamowaniu.

  Operator Strony zastrzega sobie prawo do zmian i/lub zawieszenia dowolnego programu zaproszeń w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.
 

6th Klauzula: LiveJasmin.com - Deklaracje Subskrybenta i/lub Gościa

 • 6.1.Jestem w pełni świadomy, że LiveJasmin.com przekazuje treści o charakterze rozrywki dla dorosłych swoim Gościom/Subskrybentom.
 • 6.2.Jestem w pełni świadomy/a, że dostęp do zawartości dla dorosłych jest dostępna tylko dla widzów powyżej 18 rok życia lub powyżej 21 w niektórych regionach.
 • 6.3.Wyraźnie deklaruję, że na dzień dzisiejszy osiągnąłem/am odpowiedni wiek do oglądania treści dla dorosłych w rozumieniu moich lokalnych regulacji. Oświadczam, że mam pełną zdolność prawną i sprawność umysłową do swobodnego podpisania się pod niniejszą umową oraz do korzystania / przeglądania powiązanych usług bez żadnych ograniczeń. Oświadczam, że nie będę korzystać z niniejszych usług, jeśli moje zdolności z jakiegokolwiek powodu ulegną zmianie.
 • 6.4.Aktualnie przebywam w kraju, który prawidłowo i prawdziwie wskazałem w formularzu dostarczonym podczas rejestracji na LiveJasmin.com i biorę pełną odpowiedzialność za natychmiastowe poinformowanie w ciągu 24 godzin o każdej zmianie kraju przez wysłanie maila na adres help@dditservices.com.
 • 6.5.Przyjmuję do wiadomości, że powyższe wskazane obowiązki będą określane jako wypełnione w momencie, w którym LiveJasmin.com wyda potwierdzenie, że wymienione zmiany zostały otrzymane.
 • 6.6.Jestem w pełni i wyłącznie odpowiedzialny/a za wszystkie fałszywe deklaracje dotyczące mojego zamieszkania jak i za nie poinformanie LiveJasmin.com o jego zmianie w nawiązaniu do wyżej wymienionych zasad.
 • 6.7.Potwierdzam również, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności kryminalnej i zgodnie z tym będę zachowywał się ze wszystkich sił zgodnie ze standardami moralnymi mojej lokalnej społeczności i odpowiednich praw.
 • 6.8.Wierzę, że jako osoba dorosła mam niezbywalne prawo do oglądania i czytania każdej dostarczonej mi zawartości.
 • 6.9.Czytanie i/lub oglądanie zawartości strony w żaden sposób nie narusza norm prawnych mojego sąsiedztwa, wioski, miasta, hrabstwa, stanu czy kraju.
 • 6.10.Jestem w pełni świadomy, że cała zawartość i materiały dostarczane na LiveJasmin.com, włączając w to, bez ograniczania do, przekazy z kamery na żywo, obrazy, grafiki, aplikacje i teksty są w pełni chronione przez odpowiednią legislację i podlegają ochronie prawnej. Dlatego też powinny być one tylko do mojego prywatnego użytku.
 • 6.11.Zostałem ostrzeżony i zgadzam się, że LiveJasmin.com w pełni współpracuje z organami ścigania prowadzącymi dochodzenie w sprawie fałszywych transakcji i innych sprawach podpadających pod prawną jurysdykcję, jak również ze wszystkimi organami sądowymi.
 • 6.12.Rozumiem, że LiveJasmin.com ani powiązane z nią strony nie mogą być pociagnięte do odpowiedzialności w żadnych prawnych wątkach wynikłych w rezultacie oszustwa lub fałszywego użycia strony i/lub materiałów dostępnych na niej.
 • 6.13.Rozumiem również, że LiveJasmin.com ani żadna, powiązana z nią firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikłe z kontaktu z Dostarczycielami Usług dla Dorosłych (ASP).
 • 6.14.Rozumiem i akceptuję, że pod żadnym pozorem ani LiveJasmin.com ani żadna z powiązanych z nią stron lub afiliowanych firm nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie pośrednie, przypadkowe, specjalne, trwałe lub tymczasowe szkody powstałe na skutek złamania zasad, naruszenia praw subskrybenta, prostytucji, pedofilii, dziecięcej pornografii, nielegalnej przemocy, wykorzystywania lub przemytu kobiet i/lub dzieci.
 • 6.15.Zgadzam się i potwierdzam, że prawo do własności intelektualnej (w tym m.in. prawo do użycia, dostosowywania, tłumaczenia itp.) wszelkich treści (np. czatu, wiadomości, zdjęć, filmów itp.) utworzonych, opublikowanych lub w taki czy inny sposób udostępnionych mi w LiveJasmin.com należy do LiveJasmin.com.
 • 6.16.Niniejszym oświadczam, że nie używam usług LiveJasmin.com do promowania jakichkolwiek treści i/lub produktów należących do konkurentów Właściciela Strony. Każda próba użycia na LiveJasmin.com nazw firmowych oficjalnych stron konkurencji i/lub znaków towarowych i/lub wszelkich innych odniesień do konkurentów LiveJasmin.com, także zawierających literówki, będzie uważana za nieuczciwą praktykę handlową i marketingową i będzie ścigana w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo. Przyjmuję zatem do wiadomości i zgadzam się, że naruszenie tej klauzuli może spowodować natychmiastowe usunięcie mojego konta.
 • 6.17.Upoważniam LiveJasmin.com do monitorowania i rejestrowania moich działań online na stronie internetowej, w tym wiadomości w prywatnych rozmowach zawierających moje prośby o usługi LiveJasmin.com, e-maile i/lub głosy i/lub niespodzianki wysłane/przekazane Dostawcom Usług dla Dorosłych i podobne.
 • 6.18.Przyznaję i potwierdzam, że jakiekolwiek zarejestrowane materiały lub jakikolwiek oryginalny wytwór powstały podczas trwania tej umowy lub podczas użytkowania usług LiveJasmin.com (i wszystkie prawa z nim powiązane, włączając w to nieograniczone prawo autorskie) jest wyłączną własnością LiveJasmin.com.
 • 6.19.Przekazuję wszystkie prawa i deklaruję brak jakichkolwiek wątpliwości, że LiveJasmin.com nie łamie moich praw, włączając bez limitu prawa moralne, prywatne, prawa do publikacji, własności i inne prawa, oraz prawa do wynagrodzenia za materiały i pomysły przedstawione tutaj.
 • 6.20.Deklaruję i potwierdzam, że nie działam w imieniu osoby prawnej, ale jako indywidualny klient i w żadnym wypadku żaden z moich zakupów usług zgodnie z tą umową nie może być uznany za część mojej pracy zawodowej.
 

7th Klauzula: LiveJasmin.com - Obowiązki Subskrybenta i/lub Gościa

 • 7.1.Zgadzam się nie kopiować, reprodukować, zgrywać, transmitować ani/lub czynić dostępnym publicznie żadnej z zawartości/materiałów LiveJasmin.com bez wcześniejszej pisemnej zgody LiveJasmin.com.
 • 7.2.Ponoszę pełną odpowiedzalność za jakiekolwiek ujawnianie informacji poufnej oraz jestem odpowiedzialny za wszelkie następstwa prawne, które mogą powstać na skutek oglądania, czytania bądź też pobierania materiału i obrazu zawartych na tej witrynie.
 • 7.3.Nigdy nie udostępnię młodocianym zawartości strony i wezmę odpowiedzialność za każdy tym udostępnienia lub dostępu nieletnich do strony, na przykład, w postaci umieszczenia strony na liście swoich ulubionych stron. Biorę pełną odpowiedzialność za przypadek, w którym nieletni wejdzie na LiveJasmin.com przez moje konto lub używając mojej karty kredytowej.
 • 7.4.Przyjmuję pełną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa mojego konta, jak również hasła.
 • 7.5.Nie przekażę danych osobowych, ani nie udostępnię lub nie będę wspierać usług eskort i/lub prostytucji.
 • 7.6.Z racji, że jest to zabronione, zobowiązuję się nie organizować spotkań z żadnym z Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP); obiecuję nie wymieniać się numerami telefonu ani z Dostawcą Usług dla Dorosłych ani w żaden inny sposób nie szukać fizycznego kontaktu z Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP). Jeśli jednak się tak stanie, oświadczam, że LiveJasmin.com nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszego zobowiązania, jeśli próbowałbym doprowadzić do fizycznego kontaktu z Dostawcą Usług dla Dorosłych / Subskrybentem. Jestem świadomy, że jeśli zostanie mi udowodniona próba nawiązania kontaktu albo spotkanie z Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP), mogę zostać zablokowany na stronie, a moje konto zostać zamknięte bez prawa do odszkodowania.
 • 7.7.Nie będę używać słów obscenicznych, gróźb ani kłótni ani naruszać praw odwiedzających, Dostarczycieli Usług dla Dorosłych (ASP), pracowników pomocy LiveJasmin.com ani zarządzających stroną, gdyż jest to zakazane.
 • 7.8.Zawartość wysłanych bądź przekazywanych treści oraz wybór nazwy użytkownika nie mogą być obraźliwe, jak również nie mogą sugerować pedofilii, adolescencji, bestialstwa oraz zoofilii czy też nawiązywać do eliminacji i konsumpcji produktów przemiany materii. Ponadto nazwa użytkownika wybrana podczas rejestracji na stronie nigdy nie powinna zawierać żadnych danych osobowych użytkownika (np. prawdziwe imię i nazwisko) ani informacji, które mogą pozwolić innej osobie na połączenie jej z rzeczywistą tożsamością (na przykład nazwy użytkownika z mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp.). Jeśli zdecydujesz się wybrać nazwę, która może doprowadzić do twojej identyfikacji, pamiętaj, że ponosisz za to pełną odpowiedzialność i że nie możemy być odpowiedzialni, jeśli którykolwiek użytkownik naszej witryny ustali twoją tożsamość).
 • 7.9.Nie będę stosował uwag i nazw użytkowników, które są nie do zaakeceptowania według standarów dobrego smaku, sugerował łamania prawa, wprowadzał innych celowo w błąd.
 • 7.10.Poinformuję natychmiast LiveJasmin.com o każdym przypadku nielegalnego zachowania się Dostarczyciela Usług dla Dorosłych (ASP), tak jak i każdego nielegalnego użycia znaków towarowych, marek i/lub rejestrowanej muzyki.
 

8th Rozdział: LiveJasmin.com – Niespodzianki i gift Jasmin

 • 8.1.W ramach usług rozrywkowych online na Stronie Członkowie mogą przesyłać Model(-k)om kredyty lub ubrania („niespodzianka” i „gift Jasmin”). Należy pamiętać, że gift Jasmin nie jest dostępny dla wszystkich Modelek(-li), a Członkowie nie mogą wysłać takiego giftu, który Model(-ka) już posiada. Członek może wybrać rzecz, ale jej kolor i rozmiar są wybierane przez Modelkę(-la). Dostawa giftu jest organizowana przez Zarządcę Strony. Cena (w kredytach) za wysłanie giftu Jasmin obejmuje wszystkie podatki i opłaty za samą wysyłkę.
 • 8.2.W odróżnieniu od niespodzianki, gift Jasmin musi zostać zaakceptowany przez Modelkę(-la). Jeżeli go odrzuci lub nie przyjmie w ciągu siedmiu (7) dni, Członek, który go wysłał, otrzyma zwrot kosztów. W innym wypadku usługi niespodzianki i giftu Jasmin nie podlegają zwrotowi / rekompensacie, a w kwestii praw do odstąpienia od umowy / anulowania, mają zastosowanie przepisy z rozdziału 4.3.
 

9th Klauzula: LiveJasmin.com - Odwołanie Subskrybcji

 • 9.1.Subskrybenci mają możliwość wypisania się z usług LiveJasmin.com w dowolnym czasie.
 • 9.2.Jeśli chcesz anulować subskrypcję i zamknąć konto, wybierz "Wymaż moje dane" w "Prywatności" swojego konta. Po potwierdzeniu tej decyzji Twój status subskrybenta zmieni się na "skasowany", a my usuniemy Twoje dane osobowe przechowywane w naszym systemie, z wyjątkiem danych wymaganych przez obowiązujące prawo, nasz prawnie uzasadniony interes lub inne dopuszczalne cele wyjaśnione w naszej Polityce prywatności.
 • 9.3.LiveJasmin.com rezerwuje prawo do zawieszenia lub usunięcia każdej subskrypcji w przypadku złamania jakiejkolwiek zasady tej Umowy lub w przypadku bezprawnego zachowania, oraz do powiadomienia odpowiednich służb, włączając w to złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
 

10th Klauzula: LiveJasmin.com - Dane Osobowe i Polityka Prywatności

 • 10.1.Gdy poruszasz się po witrynie, gdy decydujesz się zarejestrować jako Członek i/lub korzystać z funkcji strony, dzielisz się z nami osobistymi informacjami o sobie, i/lub my je pozyskujemy. Przeczytaj uważnie naszą Politykę Prywatności, która wyjaśnia, jak zbieramy, wykorzystujemy i dzielimy się twoimi danymi osobowymi, oraz podaje możliwości, które posiadasz odnośnie ich wykorzystania.
 • 10.2.Jako Członek, nie udostępniałem i nie będę udostępniał żadnych fałszywych informacji i/lub dokumentów LiveJasmin.com. Dlatego przyjmuję do wiadomości, że LiveJasmin.com ma prawo natychmiastowo i jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.
 • 10.3.System LiveJasmin.com spełnia standardy bezpieczeństwa PCI DSS, jako standardy ustanowione przez najwyższe wymagania VISA/MasterCard.
 • 10.4.Dostęp pracowników LiveJasmin.com do danych osobowych subskrybentów LiveJasmin.com jest ograniczony i są zobowiązani do zachowania poufności. Pracownicy LiveJasmin.com mogą podlegać środkom dyscyplinarnym w tym wygaszeniu ich umów, a w poważnych przypadkach nawet postępowaniu karnemu, jeżeli dotrzymają tych warunków.
 

11th Klauzula: LiveJasmin.com - Funkcjonalność i Bezpieczeństwo

 • 11.1.LiveJasmin.com jest stroną zbudowaną w technologii Flash i używa także technologii zwanej "Dzieleniem Obiektów" w celu usprawnienia doświadczeń użytkowników.
 • 11.2.LiveJasmin.com zaleca swoim subskrybentom włączenie "Ciasteczek" w ich przeglądarkach aby zapewnić pełną funkcjonalność. Sprawdź naszą Politykę Cookies, jeśli chcesz wiedzieć więcej.
 • 11.3.Zespół Pomocy LiveJasmin.com monitoruje wszystkie kamery dostępne na stronie 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 • 11.4.Ze względu na jego precyzyjne, unikalne wzornictwo, na stronie internetowej nigdy nie było żadnego poważnego naruszenia bezpieczeństwa.
 • 11.5.LiveJasmin.com jest Strefą Wolną od Scamu.
 

12th Klauzula: LiveJasmin.com - Spam

 • 12.1.LiveJasmin.com nie wysyła wiadomości typu spam, ani nie będzie tolerować spamu dystansując się od każdej akcji powiązanej ze spamowaniem.
 • 12.2.Poniższe wiadomości uznawane są za spam:
 • 12.2.1.Manipulowanie wiadomościami, takie jak zmienianie nagłówków wiadomości wysływanych do lub przez system komputerowy LiveJasmin.com w sposób, który wprowadza w błąd subskrybentów LiveJasmin.com
 • 12.2.2.Wysyłanie maili z serwerów stron trzecich bez zgody strony trzeciej.
 • 12.2.3.Wysyłanie, podszywanie się lub wprowadzanie w błąd za pomocą fałszywych, nieprawdziwych informacji lub inne działania przeciwko interesom LiveJasmin.com.
 • 12.2.4.Używanie lub próba użycia systemu LiveJasmin.com do przekazywania nieautoryzowanych lub nieprawidłowych materiałów, włączając w to materiały promocyjne, linki i adresy stron do materiałów nieautoryzowanych, które możesz wgrać, wysłać, przesłać lub w jakikolwiek inny sposób uczynić dostępnymi.
 • 12.2.5.Wgrywanie, wysyłanie, umieszczanie lub transmitowanie tej samej wiadomości, linka lub postu wiele razy.
 • 12.2.6.Przeszkadzanie w normalnym toku rozmowy poprzez wysyłanie wiadomości w krótkich odstępach czasu, wielokrotnie, używając tylko wielkich liter lub w inny sposób działanie które negatywnie wpływa na możliwość innych użytkowników angażowania się w wymianę w czasie rzeczywistym.
 • 12.3.Spamowanie przez system LiveJasmin.com lub przeszkadzanie subskrybentom jest naruszeniem Zasad i Warunków strony.
 • 12.4.LiveJasmin.com robi wszystko co w jej mocy by ochronić subskrybentów przez efektami spamu.
 • 12.5.W przypadku wykrycia spamowania zostaną wszczęte wszystkie prawne działania dotyczące strat LiveJasmin.com.
 • 12.6.Niezależnie od powyższego, LiveJasmin.com za pozwoleniem subskrybentów, w ramach obecnej umowy, może wysyłać e-maile promocyjne o własnej witrynie i witrynach partnerskich, przy czym każdy taki e-mail będzie zawierał opcję wypisania się z listy mailingowej.
 • 12.7.Zarejestrowani subskrybenci mogą okazjonalnie otrzymywać newslettery w powiązaniu z LiveJasmin.com. Wiadomości wysyłane do subskrybentów dotyczą albo transakcji albo wiadomości powiązanych z relacjami. Zapisanie i wypisanie z newsletterów zajmuje jedno kliknięcie. Wszystkie wiadomości promocyjne wysyłane są tylko do Subskrybentów, którzy wyrazili na to zgodę.
 • 12.8.Kiedy subskrybent chce zgłosić spam zalecamy użycie funkcji "Wiadomość do Pomocy" w "Moim Koncie" lub przesłanie wiadomości na adres help@livejasmin.com. Zespół Pomocy LiveJasmin.com prześledzi każdy raport tak szybko jak to możliwe.
 

13th Klauzula: LiveJasmin.com - Kontakty

 • 13.1.Kontakt do Centrum Obsługi Klienta
 • 13.1.1.Czat Wsparcia Online
 • 13.1.2.Funkcja "Wiadomość do Pomocy" w koncie subskrybenta;
 • 13.1.3.Wysyłanie wiadomości do help@livejasmin.com lub help@dditservices.com.
 • 13.1.4.Wysyłanie listu do:
  • L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg
 

14th Klauzula: LiveJasmin.com - Pozostałe

 • 14.1.Niniejsza Umowa określa pełne i całkowite zrozumienie między Gośćmi/Abonentami a LiveJasmin.com w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.
 • 14.2.Jeśli nie jest nie zgodne z prawem lub nie jest inaczej ustalone każde z postanowień niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać.
 • 14.3.Jeśli dowolna część niniejszej Umowy uznaje się za niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji, nie ma to wpływu na wykonalność innych części niniejszej Umowy.
 • 14.4.Wygranie sprawy zgodnie z zamieszczonymi tutaj warunkami daje prawo do odzyskania opłat za usługi prawników.
 • 14.5.Jeżeli LiveJasmin.com zmieni zasady tej Umowy, LiveJasmin.com opublikuje zaktualizowane zasady i warunki na stronie i/lub opublikuje notatkę o zmianie i/lub powiadomi subskrybentów za pomocą maila, zanim zmiany wejdą w życie.
 • 14.6.Jeżeli jakaś zmiana jest nie do zaakceptowania dla ciebie, powinieneś rozważyć dalsze używanie strony LiveJasmin.com i jej usług i usunięcie subskrypcji (jeżeli ją posiadasz). Jeżeli nie zdecydujesz się przerwać użytkowania usług LiveJasmin.com będzie to traktowane jako akceptacja zmian.
 • 14.7.Jedynie angielska wersja może być traktowana jako pełnoprawne oświadczenia, zasady i deklaracje dokonane przez LiveJasmin.com, włączając w to obecne Umowy. LiveJasmin.com nie przyjmie żadnych prawnych żądań lub skarg wynikłych ze złego zrozumienia lub błędów w tłumaczeniach.
 • 14.8.Ta Umowa oraz powstałe na jej podstawie relacje pomiędzy LiveJasmin.com a Gośćmi/Subskrybentami będą regulowane przez prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga.
 • 14.9.Wszelkie spory między LiveJasmin.com a Gośćmi/Abonentami będą rozstrzygane polubownie, a tylko wtedy, gdy to rozwiązanie nie będzie efektywne, jurysdykcją właściwą dla sporów wynikających z niniejszej Umowy będą sądy miasta Luksemburg.